top of page
Asianajotoimisto E. Galle

Toimiston on perustanut asianajaja Erhard Galle vuonna 1961. Vuodesta 1996 toimintaa jatkoi asianajaja Jaakko Hirvonen, vuoden 2003 alusta asianajaja Elina Hirvonen.

Asiakkaan kokonaistilanteen huomioon ottaminen on toimeksiantoa hoidettaessa keskeisessä asemassa. Pyrimme tehokkaasti sovinnolliseen ja mahdollisimman taloudelliseen lopputulokseen, joka tarjoaa kestävän ratkaisun. Tarjoamme riippumattomia, ammattitaitoisia ja eettisesti moitteettomia oikeudellisia palveluja.

 

Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimitystä asianajaja

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenistö tarjoaa laadukkaita oikeudellisia palveluja. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelee laki asianajajista. 

 

bottom of page