top of page
Hinnanmuodostus

Asianajajan palkkio määräytyy asiakkaan antaman tehtävän vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Asiakas saattaa olla oikeutettu myös valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun. Useaan vakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus on kuitenkin ensisijainen korvausmuoto. Vakuutuksiin kuuluvan oikeusturvavakuutuksen perusteella voidaan korvata omavastuun ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista. 

Asianajotoimistosta saa tietoa laskutusperusteista ja hinnoista. Asiakkaan ja asianajajan ensitapaamisessa selvitetään laskutusperusteet ja arvioidaan tulevien toimien tarpeellisuus ja laajuus, kuten esimerkiksi kannattaako juttua viedä oikeuteen.

Varsinaisen asianajopalkkion lisäksi asianajaja voi veloittaa erikseen asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut sekä päivärahan.

Palkkioperusteita käsitellään Hyvää asianajajatapaa koskevissa ohjeissa. Palkkiohinnasto kokonaisuudessaan on nähtävillä ja saatavissa toimistosta. 

Palkkiohinnasto 1.1.2024 alkaen
bottom of page