top of page

Testamentin laatiminen ajankohtaista?

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, joka kannattaa laatia yhdessä asiantuntijan kanssa. Mieti ennakkoon, miten haluat asiasi ja omaisuutesi hoidettavan sinun jälkeesi. Älä yritä arvata tulevaisuutta, vaan punnitse asiaa tämänhetkisen tilanteen mukaisesti. Elämäntilanteen muuttuessa testamentti kannattaa päivittää ajan tasalle. Testamenttiin liittyy myös verotuksellisia kysymyksiä, jotka kannattaa selvittää ja huomioida etukäteen, joskaan perintöverotusta ei kannata pitää pääasiallisena testamentin sisältöön vaikuttavana seikkana. Jotta elämäntyölläsi hankittu omaisuus ei sinun jälkeesi mene perintöriidan kustannusten maksamiseen, kannatta pyrkiä siihen, että testamentin saajat voivat elää testamenttimääräysten kanssa - ilman riitaa.Comments


bottom of page