top of page

Veromuutoksia 2017 – pysy kartalla!

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta lukien. Uudistukset koskevat erityisesti yrittäjiä, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja (esim. arvonlisävero ja työnantajasuoritukset). Myös verotuksen muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyvät eri verolajien osalta.

Yrittäjiä koskevat myös VM:n budjettiesitykseen sisältyvät ns. yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys (koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 500.000 euroa). Yrityksen kassavalmius paranee, kun arvonlisäveron voi tilittää vasta, kun asiakas on maksanut laskunsa.

Henkilöverotuksen puolella esitetään mm. kotitalousvähennyksen korvausasteen korottamista 45 %:sta 50 %:iin sekä perintö- ja lahjaverotuksen keventämistä. Kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten verovapautta puolestaan esitetään poistettavaksi.

Comments


bottom of page